Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode s profesionálmi

Ponúkame kurzy Vodca malého plavidla, v kategorii A,B, C

Zvýhodnená cena kurzu Vodca malého plavidla:

 

kat. A – 199 EUR

kat. A,B – 269 EUR

kat. A,B,C – 399 EUR

 

Práve pre vás pripravujeme ďalší kurz VMP.  Na vaše otázky Vám radi odpovieme.

tel. +421 910 569 933
tel. +421 910 312 399 

email: kurzy@lodi.sk 

 

Vodca malého plavidla – odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

 

Kategória A
vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B
vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, s maximálnou dĺžkou plavidla 20 m a s maximálnym počtom 12 osôb posádky.

Kategória C – vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2, s maximálnou dĺžkou plavidla 20 m a s maximálnym počtom 12 osôb posádky.

 

 

Informácie o kurze:
Miesto kurzu:
Teória : Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)
Prax :   Dunaj a jeho ramená, plavby sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu

Výcvikové plavidlá: motorové člny Four Winns 2200 (7m) a Regal 1900 (6m), plachetnica Sportina 620, vodné skútre YAMAHA

 

 

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:
– žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– 33 EUR + 9,50 EUR – poplatok za skúšku a vydanie preukazu

 

 

Obsah kurzu:

1. Teoretická časť: Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

2. Praktická časť: Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií. Praktické jazdy realizujeme na nových plavidlách.

 

Kurz sa začína:
Piatok 16,00 – 20,00 hod.
Sobota 8,00 – 17,00 hod.
Nedeľa 8,00 – 14,00 – 17,00 hod.

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

 

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet – WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

Kapitánom s oprávnením VMP ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách a vybraných jazerách.

 

O presnom termíne skúšky rozhoduje Dopravný úrad.

Termín kurzu/ skúšky

01. 03. – 03. 03. 2019 21. 03. 2019
29. 03. – 31. 03. 2019 11. 04. 2019
12. 04. – 14. 04. 2019 02. 05. 2019
10. 05. – 12. 05. 2019 30. 05. 2019
07. 06. – 09. 06. 2019 27. 06. 2019

 

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia na vode.

 

Na základe zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe sme držiteľmi poverenia Štátnej plavebnej správy na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla