Splňte si svoj sen a staňte sa kapitánom lode s profesionálmi

 

Ponúkame kurzy Vodca malého plavidla, v kategorii A,B

 

Dlhodobo zvýhodnená cena kurzu Vodca malého plavidla – 250 EUR. Bežná cena kurzu 299 EUR.

 

Práve pre vás pripravujeme ďalší kurz VMP. 

Na vaše otázky Vám radi odpovieme.

tel. +421 910 569 933
tel. +421 910 312 399 

email: kurzy@lode-skutre.sk 

Vodca malého plavidla – odborná spôsobilosť, oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla (lode, vodné skútre, plachetnice) na slovenských a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách, do 20 metrov dĺžky a 12 členov posádky, získanie spôsobilosti potvrdzuje kapitánsky preukaz.

Kategória A
vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Kategória B
vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW, s maximálnou dĺžkou plavidla 20 m a s maximálnym počtom 12 osôb posádky.

 

Informácie o kurze:
Miesto kurzu:
Teória : Dom lodníkov, Horárska 12, Bratislava, budova SPaP (Slovenská plavba a prístavy, a.s., pod Prístavnym mostom)
Prax :   Dunaj a jeho ramená, plavby sa vykonávajú po dohode s lektorom, spravidla po absolvovaní teoretickej časti kurzu

Výcvikové plavidlá: motorové člny Four Winns 2200 (7m) a Regal 1900 (6m), vodné skútre Sea-Doo 130 HP

Doklady a dokumenty potrebné doložiť k začiatku kurzu:
– žiadost o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
– fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
– 33 EUR + 9,50 EUR – poplatok za skúšku a vydanie preukazu

 

Obsah kurzu:

1. Teoretická časť: Pravidla bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky, CEVNI – Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, plavebný zemepis, plavebná náuka, stavba lodí

2. Praktická časť: Oboznámenie sa s plavidlom, plánovanie plavby, manévrovanie s plavidlom, nácvik vyväzovania, pristávania, kotvenia, plavba v toku Dunaja, riešenie krízových situácií. Praktické jazdy realizujeme na nových plavidlách.

 

Kurz sa začína:
Piatok 16,00 – 20,00 hod.
Sobota 8,00 – 17,00 hod.
Nedeľa 8,00 – 16,00 hod.

Skupinám ponúkame možnosť uskutočniť kurz i v pracovné dni, prípadne i vo Vašom meste.

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú časť (výuka prebieha v klimatizovanej miestnosti), praktickú výuku na motorovom člne, učebný materiál, pripojenie na internet – WIFI, celodenné občerstvenie, obed. V prípade záujmu si po splneni podmienok môžete vyžiadať štúdijný materiál ešte pred prednáškami.

Kapitáni, ktorí u nás absolvujú kurz, získajú na zapožičanie lode, alebo vodného skútra zľavu 10 % z ceny výletu, prenájmu.

Kapitánom s oprávnením VMP ponúkame zdokonalovanie sa v praktických jazdách vo vedení motorového člna a vodných skútrov. Pre záujemcov sa jazdy realizujú na Dunaji, jeho ramenách a vybraných jazerách.

 

Presný termín skúšky určuje Doprvný úrad.

Termíny kurzov  2 polrok 2017       Predbežná skúška na DÚ
1.  08. – 10. 09. 2017       26. 09. 2017
2.  22. – 24. 09. 2017       12. 10. 2017
3.  06. – 08. 10. 2017       19. 10. 2017
4.  13. – 15. 10. 2017       26. 10. 2017
5.  10. – 12. 11. 2017       23. 11. 2017
6.  2018

 

Ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na spoločné stretnutia na vode.

 

Na základe zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe sme držiteľmi poverenia Štátnej plavebnej správy na vykonávanie kvalifikačných kurzov Vodcu malého plavidla