Vodná záchranná služba

vykonáva záchranu pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach na vodnej ploche, plavidlách a plávajúcich zariadeniach a to najmä:
– záchranu osôb a majetku
– zabezpečenie ochrany osôb a majetku pri prácach na vodných plochách
– vykonávanie záchrannej činnosti na vodných plochách, na miestach vyhradených pre vodné športy a rekreáciu
– poskytovanie pomoci pri záchrane majetku na plavidlách a plávajúcich zariadeniach
– čerpanie vody zo zaplavených malých plavidiel a plávajúcich zariadení
– poskytovanie pomoci správcovi toku, vodnej plochy v súčinnosti s organizačnými zložkami Dopravného úradu, hasičského zboru, polície, zdravotnej pomoci
– záchranné práce pod vodou, potápačská činnosť
– preventívna činnosť na vodných plochách, zariadeniach pre vodné športy a rekreáciu